Annonse


Teamco og Comma blir ett

Svein Berntsen er utpekt som leder for den nye stordivisjonen. Deette er nok et ledd i strømlinjeformingen av hele Telenor Bedrift a.s.

– Den som vil studere omstillingsledelse burde ta seg et besøk hos oss, sa Martin Furuseth spøkefullt. Det er nemlig ingen liten omstilling som skjer når samtlige ansatte i de to selskapene nå må søke på sine stillinger. Teamco og Comma har på en rekke områder samarbeidet lenge.
Nå har man altså funnet tida moden for sammenslåing. Vår eneste innvending må være at to godt innarbeidete selskapsnavn på denne måten får mindre fokus. Store enheter kan lett gi svak profil.

Annonse