Annonse


Spill – farlig for helsa

En Intenett-leverandør i Hong Kong har endret regler for å unngå at utzappede kunder går til sak. Vison Online har endret kontrakten for å unngå krav fra kunder som får epilepsianfall etter å ha spilt “Quake”.
Firmaet tar ikke ansvaret for “sykdommer eller skader som skyldes lang tids bruk av computere… med mulig tap av bevissthet.”
Noen som har undersøkt hva som skjer med personer som spiller Ludo i 18 timer?
Kilde: REUTERS