Annonse


Økning for Telenor

Tormod Hermansen og resten av Telenor-ledelsen var fornøyd da de presenterte kvartalsregnskapet på et presseseminar tirsdag. Driftsresultatet ble 849 millioner kroner sammenlignet med 674 millioner samme periode i fjor.Konsernet hadde en omsetning etter 3. kvartal på 16,1 milliarder. Dette er en økning på 13 prosent i forhold til samme periode i fjor. I 3. kvartal oppnådde Telenor-konsernet en omsetning på 5,3 milliarder, som er 367 millioner kroner høyere enn 3. kvartal i fjor.

Nettbasert vekst
Økningen i omsetning er i hovedsak en følge av vekst i nettbaserte tjenester og oppkjøp foretatt i 1995 og 1996. Veksten av ordinær telefoni kommer både i bedriftsmarkedet og i privatmarkedet, og må sees i lys av betydelige prisreduksjoner som utgjorde om lag seks prosent fra 1. januar i år, skriver selskapet i regnskapsberetningen.

Mobil ledende
Telenor har videre hatt en vekst i mobilrelaterte trafikkinntekter og abonnementsinntekter som følge av den store tilveksten av nye GSM-kunder. Telenors økonomifolk poengterer dessuten av denne veksten må sees i lys av prisreduksjonen på mobilgenerert trafikk på om lag 20 prosent fra desember 1995.

200.000 CTV-kunder
Telenor Mobil satte ned prisene på trafikk til utlandet med 50 prosent som følge av endringer i rammebetingelsene for internasjonal mobiltelefoni. Antall kunder på CTV-pakken er i stor vekst og har nå passert 200.000, opplyser Telenor sentralt.

Annonse


50.000 på Internett
Internettmarkedet for Telenor er forsatt i rivende utvikling og ved utgangen av 3. kvartal hadde Telenor Online rundt 50.000 kunder.

Utvidet egenkapitalen
Egenkapitalandelen var ved utgangen av 3. kvartal 53,3 prosent. Egenkapitalen ble i slutten av juni utvidet med 2 milliarder kroner. Økningen ble foretatt ved en konvertering av resterende del av rentebærende gjeld til Staten.

Annonse