Annonse


Nedgang på 67 mill.

Selskapet hadde ved utgangen av 3. kvartal en omsetning på 7,0 millioner kroner mot 5,7 millioner i samme tidsrom i 1995. Omsetning og resultat før skatt ble i 3. kvartal henholdsvis 2,3 og 99 millioner kroner. I 3. kvartal i fjor var omsetningen og resultat før skatt på 2,0 og 119 millioner kroner.

Svakt i massemarkedet
Nedgangen i resultat før skatt skyldes svakere utvikling i massemarkedet, økte produkt og utviklingskostnader for nettbaserte produkter, opplyste ledelsen i selskapet ved et presseseminar på Sundvolden onsdag.Telenor Bedrift poengterer dessuten at nedgangen skyldes endring i interne avregningsprinsipper og kostnader i forbindelse med oppbygging av et nytt salgskonsept for spesielt småbedrifter.

Telefontrafikk opp 12 %
Telefontrafikken, inklusive ISDN, viser hittil i år en volumvekst på omlag 12 prosent i forhold til samme periode i fjor. Omsetningsveksten utover dette er i hovedsak en følge av oppkjøp av nye selskaper i 1995 og 1996, skriver selskapet i sin resultatberetning.

Prispresset fortsetter
Markedssituasjonen er fortsatt preget av at andre aktører gjennom nye allianser utvider sitt produktspekter. Margin- prispresset på utstyrssiden fortsetter. Telenor Bedrift opprettholder imidlertid sine markeds andeler, blant annet ved å fortsatt satse på helhetlige løsninger innen kommunikasjons- og datateknologi.

Annonse