Annonse


Fortsatt negativt

Stig Herbern og resten av Telenor Mobils ledelse kan likevel registrere at resultatet før skatt etter 3. kvartal utgjorde 151 millioner kroner sammenlignet med et underskudd på 91 millioner etter 3. kvartal i 1995.Resultat i 3. kvartal er påvirket av den store tilgangen av kunder og derav høye provisjonskostnader, skriver selskapet i sin regnskapsberetning.

Omsetningsvekst
Omsetning i 3. kvartal i år ble 995 millioner kroner. Dette er en økning på 36 millioner i forhold til samme kvartal i fjor.
Omsetningsveksten skyldes økte abonnements- og trafikkinntekter. Veksten må sees i lys av den store tilveksten av GSM-kunder og prisreduksjonen på om lag 20 prosent fra desember i fjor.

895.000 kunder
Telenor Mobil hadde ved utgangen av 3. kvartal vel 895.000 abonnementer. Av disse er om lag 48 prosent GSM-kunder. Innenfor GSM-området utgjør nettotilgangen hittil i år omlag 168.000 abonnementer, hvorav 92.000 er kommet til i løpet av 3. kvartal. I løpet av de siste 12 måneder er tilveksten 185.000 abonnementer, opplyser selskapet.

Annonse