Annonse


EDI til Bank-Axept

De norske bankene ønsker en ny og mer effektiv standard for transaksjoner bankene i mellom, basert på EDI-taeknologi. Programmet, som har fått navnet NIBE (Norsk Interbank standard basert på Edifact), skal automatisere hundretusener av transaksjoner bankene i mellom og mellom bankene og BBS hver dag. BBS har valgt EDI og Edifact for å gjøre løsningen så sikker og effektiv for mulig, siden det er snakk om store datamengder og store beløp hver dag.

BBS er i dag en av landets største datasentraler, med 550 ansatte og mer enn en milliard i årlig omsetning, og i følge BBS er det norske betalings- og clearingsystemet allerede blant de mest avanserte i verden. BBS var blant annet først ute med å bruke billedbehandling og elektronisk verifikasjon av kundesignaturen. Nå tar sentralen ledelsen når den introduserer EDI til norsk banknæring.
– Vi er meget tilfreds med at BBS lar oss utvikle dette prosjektet, som samtidig er pionervirksomhet og av strategisk betydning for hele Norges bankverden, sier Søren Jansson, sjef for Logicas svenske datterselskap. – Denne ordren medfører at vi etablerer et norsk lokalkontor for å støtte våre kunder og sikre at de fortsatt blir ytt god service.

Totalkostnadene for NIBE er anslått til omlag 30 millioner kroner. Kontrakten med Logica tar 8 millioner av disse. Det nye systemet skal være på luften i juli 1997.