Annonse


Ruster opp basestasjoner

Flest stasjoner er satt i gang i Aust-Agder. Her er det dekningen langs Rv 42 og Rv 403 som er blitt bedret. Også den innendørs dekningen i Uglandsenteret er tilgodesett.
I Hordaland er det Heiane industriområde og en brakkeby for 1 000 mann ved Stord som har fått bedret GSM-forbindelse.
I Oslo er det området rundt Ringnes bryggeri og Mølla som har fått bygget ut nettet. I dette området ligger også TV-Norge. Oslo City har også fått bedret GSM-forbindelse.
I Akershus er det Blystadlia og kjøpesenteret på Vinterbro som har fått bedre GSM-forbindelse.
Skal du på bjørnejakt er det kanskje betryggende at det er bedret tilgjengelighet med NMT-450 og NMT-900 i Heddalen og Vassfaret i Oppland.
I Nordland har området rundt Lødingen fått en basestasjon som dekker Kanstadfjorden og Gullesfjordeidet.
Og i Troms er det satt i gang en ny basestasjon for GSM i Storfjord kommune.

Annonse


Annonse


Annonse