Annonse


IT-senter på Fornebu

Dagens Telecom meldte tidligere i høst at Tormod Hermansen går inn for å etablere en teknisk høyskole på Fornebu.Fred. Olsen planlegger å investere en halv milliard i kompetansesenter for IT på Fornebu.
I følge Dagens Næringsliv tirsdag, har også Fred. Olsen meldt sin interesse for å investere i en slik utbygging.

Både Hermansen og Olsen har ønsker om å kunne hente kompetanse i Norge, og ser på en slik satsing som et vesentlig bidrag til norsk utvikling. Hermansen mener at en slik utbygging ikke bør sentralplanlegges, men at institusjoner selv bør ta se mulighetene og ta initiativet.
Telenor -sjefen ønsker en informatikkhøyskole og forskningsinstitusjon som kan supplere og konkurrere med MTNU i Trondheim.Dagens Telecom meldte i forrige uke at Telenor frem mot årtusenskiftet vil ha et årlig behov for minst 200 nye Tele- og IT-ingeniører.

Annonse