Annonse


Grafikere på offensiven

Prinfo er en sammenslutning av 37 små og mellomstore grafiske bedrifter i Norge. Samarbeidsavtalen med EUnet skal gi bedriftene i Prinfo muligheten til å hevde seg i konkurransen med reklamebyråer, Internett-selskaper og databedrifter.
Prinfo har kjøpt rettighetene til EUnets handlegater, Nettvik-byene, og skal delta i utviklingen av Nettvik-konseptet lokalt. Prinfo ønsker å tilby et totaltilbud på Internett til næringsliv og organisasjoner. IT-ansvarlig i Prinfo, Michael Falch uttaler til Dagens Næringsliv at en fremtidig vekst innen sammenslutningen antakelig vil komme på digital produksjon.