Annonse


Utsetter tekonologiråd

Mange mente mye om å opprette et uavhengig teknologiråd da saken var opp i Stortinget i forrige uke. Hvem som skulle utnevne det eventuelle rådet var også et grundig debattert emne.
Forslagstilleren Magnar Storåsløkken fra SV ønsket seg et råd utnevnt av Stortingets presidentskap og ikke et politisk oppnevnt råd. Hans intensjoner var at rådet skulle bestå av uavhengige menige som kunne hente informasjon om ny teknologi fra eksperter der det var nødvendig.

Modellen til et slikt råd er det danske teknologirådet, som der er rådgivende både for Folketinget og Regjeringen.
– Det vi trenger er vanlige folk med sunt folkevett. Folk som er interessert i ny teknologi og er villige til å være med å bestemme hvordan teknologien skal brukes til beste for folk flest, sier Øystein Djupedal fra SV til Dagens Telecom.
– Det viktigste er å få med opplyste mennesker og ikke IT-folk. Vi trenger et lekmannsorgan for å få fram debatten om den nye teknologien. IT-folk har en tendens til å begrave debatten i tekniske spesifikasjoner, sier Djupedal.

At saken ble sendt videre til Regjeringen Jagland, var som forventet av forslagsstillerne. Oversendelsen skjedde med 85 mot 39 stemmer.
– Vi håper Jagland har åpne høytalere mot folket også når det gjelder anvendelse av ny teknologi og hvordan denne skal prege samfunnsutviklingen, sier Djupedal.