Annonse


Trondheim kommune sparer

-Fra 1992 til i år har Trondheim kommune redusert sine driftsutgifter fra 45 tusen til 7.600 kroner per databruker, fortalte IT-sjef i Trondheim kommune, Terje Storvik på Nortibs høstseminar fredag. Reduksjonen er oppnådd gjennom outsourcing og fokus på fordeling av kostnader. Bakgrunnen for å sette bort datatjenestene var at kommunen ønsket bedre økonomi per tjeneste og bruker, i tillegg var bedre drift og oppetid viktige faktorer. To vesentlige deler av avtalen er punktpris og teknologigaranti. Definerte kostnader per punkt er på 25 tusen kroner. Kostnaden er fast gjennom hele avtalen og omfatter all serverteknologi, nye programmer, maskiner og installering. Teknologigarantien innebærer blant annet direkte krav til responstid per punkt og oppgradering av programvare.

Ved å sette bort datatjenestene ble fokus internt endret fra drift til innovasjon. IT-avdelingen bruker nå tiden på strategi, brukerstøtte og utvikling/testing av nye og eksisterende tjenester. I tillegg har Trondheim kommune fått et mer ryddig kunde-leverandørforhold for IT-tjenester.

Annonse