Annonse


Stemmestyring tross støy

Talegjenkjenningsenheten er basert på RISC-teknologi og har mange bruksområder. Den kan brukes til å gi kommandoer til den bærbare PCen din og ikke minst til stemmestyring av mobiltelefoner.

I fremtiden vil du kunne bruke en slik stemmestyringsmodul til å kommandere mobiltelefonen til å ringe et bestemt nummer. Dette vil kunne gjøres uten å løfte av røret eller trykke kommandotaster.I et rolig kontorlandskap gjenkjenner enheten inntil 99,8 prosent av tale den er programmert til å skjønne. I støyende omgivelser, for eksempel i en bil med åpent vindu og stereoanlegget på, har tester gitt ca. 96 prosent gjenkjenning.

Enheten krever svært liten datakraft og lagringskapasitet. For å lagre å iverksette kommandoer fra et vokabular på ti ord, trengs 20K ROM og 50K RAM.