Annonse


Resultatframgang i ARK

ARK-konsernet avsluttet tredje kvartal med et salg på 171 millioner kroner. Ved utgangen av september hadde konsernet omsatt for 501 millioner kroner i årets ni første måneder. Resultatet før skatt ble i 3. kvartal 7,4 millioner og i årets ni første måneder 28,9 millioner kroner. Dette er betydelig framgang i forhold til tilsvarende perioder i fjor.

De to selskapene som går best er Skrivervik Data og NetCenter. Omsetningen av servere og nettverk i Skrivervik data var for første gang på høyde med salget av arbeidsstasjoner. I NetCenter ble resultatet på 1,8 millioner kroner noe som er en fordobling i forhold til samme kvartal i fjor. Også NetCompagniet hadde et overskudd på 1,8 millioner.
Lantec hadde et underskudd på 0,7 millioner kroner og Multix på 0,4 millioner kroner. I ARK-konsernet forventer de positive resultater i begge disse selskapene i fjerde kvartal og også framgang forøvrig.

Annonse