Annonse


Multimedia på bokmessa

De største forlagene er på vei bort fra ren bokproduksjon. Nå vil de ha flere bein å stå på. Dette førte til markante innslag av multimediaprodukter på årets bokmesse.
Svært mange forlag hadde like mange stands med PCer som tikket og gikk med visning av forlagenes siste multimediaprodukter, som de hadde bøker.

CD-ROM satsing
På bokmessa hadde Gyldendal Multimedia, Ascehehoug Interaktiv, Cappelens nye Medier, Damm Multimedia, Kunnskapsforlaget og Universitetsforlaget presentasjon av deres multimediaprodukter.
Det produseres pedagogiske læremidler for alle nivåer i svært varierte fag. Du kunne finne produksjoner om alt fra Bjørnson til historien om Turbo-Tobben. Fra tema om norsk språk til Sofies Verden.
CD-ROM som hjelpemiddel har også kommet inn i yrkesfaglig studieretning i den videregående skolen. Et forlag har blant annet annonsert at de kommer med en egen produksjon i elektronikk for bilfag.
Leksikalske verk med titusenvis av artikler, bildemateriale og videosnutter i andre og tredje generasjon er nå enten ferdige, eller under produksjon.