Annonse


Eurokontrakt til Ericsson

Første etappe av leveransen skjer i 1996 og 1997 og består av 20.000 linjer (Concono MD110) som skal installeres i Brüssel, Strasbourg og Luxembourg. Rammeavtalen blir imidlertid trolig utvidet til også å dekke institusjonenes samlede behov på 100.000 linjer fram til år 2003. Hussentralene skal plasseres i et privat ISDN-nett via en optisk fiberring med en kapasitet på 100 Mb/s. Et integrert stemmepostsystem (Voice 250-i) inngår også i løsningen, mens nettovervåkningen tas hånd om av Ericssons egetutviklede system Dynamic Network Administration (basert på Microsofts Windows NT og SQL-server).

Annonse


Annonse


Annonse