Annonse


Arbeidskraft via Nettet

I følge en artikkel i bladet Næring i Nord, kunne bedriften uten problemer rekruttere 50 ansatte til. Responsen var enorm. Allerede daggen etter utlysningen på Internett, måtte oppdraget fjernes. Gunnar Klo & Co på Myhre ble nedringt av arbeidssøkende.
Spesielt mange svenske jenter meldte seg som arbeidssøkere via Internett. De 12 nye ansatte vil starte opp jobben som et eget skift i filethallen hos Gunnar Klo & Co.
De svenske jentene hadde funnet jobbene via Arbeidsmarkedsetatens Internett-tilbud fra forskjellige arbeidskontor i Sverige.

Annonse


Annonse


Annonse