Annonse


Skarsgård til Raufoss

Alcatel-konsernet i Norge mister en av sine sterkest profilerte ledere, Nils-Erik Skarsgård. Han er utnevnt som konsernsjef i Raufoss og vil tiltre etter nærmere avtale med de to bedriftene. Nils-Erik Skarsgård har i en årrekke leder Alcatel Telecom. Han var blant andre sentral i snuoperasjonen etter System 12-tapene for noen år siden. Det er få¨leder av Skarsgårds kaliber i telebransjen i Norge og vi tror konsernsjef Bjarne Aamodt i Alcatel skal få vansker med å finne en leder som kan fylle Skarsgårds sko. I denne sammenheng er det også viktig å merke seg at Bjarne Aamodt selv har fått sdtadig større internasjonale oppgaver blant annet som nestleder i konsernets kabeldivisjon.

Annonse