Annonse


Nytt nettselskap

Leder for det nye selskapet, Telenor Mobil Nett a.s. blir Stein Hansen som kommer fra stillingen som teknisk direktør i NetCom. Der var han en av de strekeste lederene. Han har en fortid som forsker ved det som da var TF på Kjeller. Stein hansen var en av pionérene bak utviklingen av GSM-systemet.

Styreformann for Telenor Mobil Nett a.s. blir visekonsernsjef Ole Petter Håkonsen. Det er han som har oppgaven med å lede den tekniske utviklingen av Telenor på bred basis. Han er blant annet ansvarlig for Telenor Nett og telenor RNT som etter hvert vil bli slått sammen. Terje Thon er nå styreformann for tjenesteleverandøren Telenor Mobil a.s. der Stig herbern er adm. dir. Med denne endringen blir Telenor Mobil a.s. en rendyrket markeds- og salgsorganisasjon. De vil kjøpe tjenster fra det nye nettselskapet som imidlertid etter hvert som liberaliseringen skrider fram også vil selge netttjenester til andre mobiloperatører.

Annonse


Annonse


Annonse