Annonse


Null administrasjon?

Kundene kan med dette nye konseptet oppdatere alle maskinene i nettverket uten å røre dem. Alt kan skje direkte fra server. Nettverksansvarlig kan beordre systemet til automatisk operativsystem- og applikasjonsprogramvare-oppdatering. Han kan til og med beordre Windows-PCene i nettverket til automatisk omstart. All informasjon som anvendes på de enkelte maskiner kan automatisk speiles på serveren. Det garanterer høy tilgjengelighet og sikkerhet samtidig som remote-brukere kan nå informasjonen enten de befinner seg på nettet eller arbeider fristilt. Systemansvarlig kan fritt konfigurere den enkelte PC på akkurat det brukernivået som er ønskelig. Det er ikke påkrevd at hver PC er likt konfigurert. Systemet kan låses for å bevare konsistent konfigurasjon i arbeidsgrupper.

Annonse