Annonse


Handel og vandel på nett

Qvist mener at den unike nærheten Internett skaper til markedet må utnyttes kynisk for å vinne markedsandeler i årene som kommer. For Norges del vil markeder for kvalitetsprodukter som tåler både transport og et høyt lønnsnivå åpne seg over hele verden. Innen år 2000 regner Qvist med at Internett-brukerne vil representere 40 prosent av verdens befolkning.
Også offentlig sektor vil kunne ha mye å vinne på å tilby tjenestene sine over Internett, sa Qvist på Nortibs høstseminar før helga. Tjenestene kan på denne måten automatiseres og samordnes på en langt bedre måte, i tillegg til at ventetider kan kortes ned i og med det arbeidet som spares ved de offentlige kontorene. Han ber oss blant annet se til Danmark og lære av Københavns hjemmeside, som sannsynligvis vil være i full funksjon i løpet av et års tid.

Annonse