Annonse


Futurenett

Det såkalte «Futurenett» vil ligge i skjæringspunktet mellom Internett, telenettet og intelligente nettjenester (IN). Blomdal ser for seg at fremtiden vil være et offentlig Intranett med Gateways til Internett og telenettet. Dette vil ikke være mulig med den «gammeldagse» infrastrukturen, men dagens åpning for alternativer gir mange og spennende muligheter, mener han. – Det er nødvendig å tenke nytt, sier Blomdal, og mener en løsning kan være å kjøre IP-trafikken over et bredbåndsnett adskilt fra telefoni.
Stikkordet for Futurenett er multimedia. I grensesnittet mellom Internett og intelligente nettjenester vil det ligge tjenester som konfigurasjon, statistikkinnsamling, omruting av telefon i henhold til timetabeller etc. Grensesnittet telenett og Internett vil kunne gi oss visualisering av teletjenester. Blomdal ser for seg enklere aksessering av * og #- tjenester, notifikasjon om voice- og fax-mail på personlig hjemmeside, kontooversikt etc.
– Dette er dårlige nyheter for aktører som for eksempel Global One, som i dag i stor grad lever av å tilby tjenester som «futuristene» mener vil kunne overtas av Futurenett, hevdet Blomdal på et Nortib-seminar før helga.

Annonse