Annonse


Forsterket Maple V

Maple V´s nyeste versjon har fått tilnavnet Power Edition. Gjennom denne versjonen er programmets matematiske algoritmer blitt kraftig utvidet med blant annet en forbedret likningsløser for behandling av ulikheter og inverse trigometriske funksjoner. I tillegg kommer en komplett pakke for håndtering av todimensjonal geometri. Også grensesnittet er bygget opp på ny fra grunnen av.

Nye muligheter
Nye muligheter som hyperlinker, sammenleggbare avsnitt, inntasting av matematikk i input, output og tekstfelt, gjør brukeren i stand til å produsere publikasjonsklare dokumenter av høy kvalitet. Det grafiske brukergrensesnittet gir brukeren alle muligheter i 2D og 3D-plott og animasjon.
Windows-versjonen av Power Edition er en full 32-bits applikasjon og støtter Windows 95 og Windows NT, og er tilgjengelig enten på disketter eller CD-ROM.

Annonse