Annonse


VIP Nett Mobil

VIP Nett er et produkt som Telenor Bedrift a.s. alt har solgt for en milliard kroner. Like over nyttår lanserer Telenor Mobil og Telenor Bedrift VIP Nett Mobil. Da framstår din mobiltelefon som en trådløs telefon med internvalg. Du kan ringe direkte innvalg med mobiltelefonen og du kan motta samtaler på internnummer. VIP Nett Mobil blir forent med VIP Nett Kort – det er et telekort der du via 800-nummer kan logge deg inn som en node i lokalnettet både for tale og data hvor du enn er. Det vi på mange måter ser er en integrasjon av Telekontokort, VIP Nett 100 og avanserte mobile løsninger. I prinsippet vil mobiltelefonen fungere som en trådløs DECT-telefon – bare med den forskjell at mobiltelefonen kan befinne seg hvor som helst der det er et GSM-nett.

Du får altså all interntrafikk til helt spesielle takster – langt lavere enn vanlige mobiltakster dersom du har avtale om VIP Nett Mobil. Konseptet kan tilpasses de fleste hussentraler. Selv om tjenesten ikke er endelig lansert, har Telenor Bedrift og Telenor Mobil alt jobbet lenge med produktet og kjørt presentasjoner for en rekke store bedriftskunder.

VIP Nett Mobil er på mange måter et svar på NetComs Bedriftsnett der en bedrift kan knytte seg via egne linjer rett til en NetCom-sentral. I Finland har man et litt annet konsept mer knyttet til funksjonalitet i hussentralen. Etter det Dagens Telecom erfarer her på Nortibs høstkonferanse på Hamar har en rekke teleoperatører i utlandet vist stor interesse for produktet og folk fra Telenor skal neste uke gjøre en større pressentasjon i New York.

Annonse