Annonse


Telemann med grønn profil

Vi har etter hvert møtt en del teleledere med suksess. Noe klart og entydig fellestrekk er vanskelig å finne. En Tormod Hermansen, Terje Thon, Asbjørn Birkeland, Terje Nordahl, Steinar Tveit, Bjarne Aamodt eller Jan Opsahl – alle er de liksom forskjellige og har sin styrke på ulike områder. Det som særpreger Morten Neeb er en rastløs energi, et kreativt engasjement vi tror noen av de nevnte herrer kan misunne han. Alltid på farten med noe nytt – bestandig full av kreative idéer. Sjelden velorientert. Sjelden munnrapp, skriver ukeavisa Telecom Revy.
En velvilje overfor svensker har han lenge hatt siden sivilingeniøren Morten Neeb begynte i Datasaab i 1982 og gikk videre til Hefroteknikk. I 1984 startet han Datametrix i Norge – et firma som Kinnevik og Jan H. Stenbeck senere overtok 75 prosen av aksjene i. Resten eide Morten Neeb til for noen måneder siden.
– Det begynte med analysatorer fra Atlantic Research og store 10 millioners kontrakter med Televerket. Først fra 1988 og ut over kom de vanlige nettverksproduktene fra Cisco, Motorola m.fl. Det var lett å tjene penger på 80-tallet, sier Morten Neeb.
Og han greide det på 90-tallet også. I 1995 hadde Datametrix 55 millioner kroner i omsetning og to millioner i overskudd. I flere år på 90-tallet var det UMI og Datametrix som slåss om de beste resultatene blant norske LAN/WAN-leverandører.

Hestebonde
Morten Neeb vil ikke røpe hva han fikk for sin opprinnelig 25 prosent aksjepost solgt i flere puljer. Men en salgspris på Datametrix på 25-30 millioner kroner er sannsynlig, slik at Morten Neeb nok har cashet inn 5-7 millioner kroner. Uansett – rimelig velstående er han blitt med øyeiendom i Oslofjorden, bondegård i Sverige, villa på Nordstrand og en rådyr hest. Det bor en kommende hestbonde i mannen.
– Sprangridning tiltaler meg. Enten kommer hesten over hindret og du flyr elegant med den, eller den snubler og du flyr uansett. Riktignok med fare for å brekke nakken i landingen, men da med den deilige følelsen av å fly som siste opplevelse.

Tele3
Mange vil sikkert si at det å starte som teleoperatør i Norge umiddelbart etter at både Telia og Global One var på plass, kan sammenliknes med den nevnte sprangridningen. Men hva Morten Neeb angår er det ikke sant. Bak den offensive ytre fasaden skjuler det seg dyp innsikt i televerden parret med den gode forretningsmannens nøkternhet og sans for sorte tall på bunnlinja.
– I første omgang satser Tele3 på internasjonal taletelefoni. På andre områder tar vi steg for steg. Internett/Intranett er en langsiktig satsing, men vi iler langsomt inntil vi har et nett som kan gjøre kundene våre tilfredse. Andre kan få gjøre feilen med å fylle opp til randen med kunder som ikke får rask nok aksess. Vi er 20 mann og har satset omlag 30 millioner i Norge så langt.
– Frykter du ikke å bli feid av banen av Telia?
– De bygger seg raskere opp enn oss. Vi venter med de store investeringene til henimot 1998. La gjerne andre rushe inn på markedet. Vi skal vite at vi har konkurransemessig alburom før vi setter inn de store ressursene. Derfor har Network Systems og Kinnevik nå investert stort i Danmark der liberaliseringen kom 1. juli, sier Morten Neeb, som alltid er full av godord om Jan Stenbeck og Network Systems. Selskapet har i år gått i pluss som teleoperatør i Skandinavia på sitt tredje driftsår.
– Dette er unikt for en privat operatør uten fortid som monopolist. Vi har en produktivitet opp mot fem millioner kroner pr. ansatt, mens Telia og Telenor slåss med 1,2-1,3 millioner pr. ansatt. Derfor vet vi at Network Systems kan konkurrere når markedet slippes løs.
Og det høres da meget troverdig ut.