Annonse


Ny elektronisk dagsavis

Nettavisen har utspring et annet trykt medium. Den bærende ideen bak avisen er å skulle gi Internett et bedre innhold for brukerne. Av pressekonferansen tidligere i dag gikk det ikke helt klart fram hvilket innhold dette innebærer eller hvilken målgruppe avisen har. Men redaktør Knut Ivar Skeid sier at avisen rent stoffmessig vil kunne sammenliknes med en vanlig bred, riksdekkende dagsavis, og at målgruppen er «de som har Internett-abonnement enten på jobben eller hjemme».

Betaling eller ikke
Avisen blir «distribuert» gjennom Telenor Online, og vil være gratis den første tiden. Lederpanelet ville ikke si noe om hvor lang tid avisen skal være tilgjengelig vederlagsfritt. Det er heller ikke lagt noen klar strategi på hvordan abonnementsinntektene skal innhentes når den tid måtte komme.
– Internett springer ut av en gratiskultur, og vi er nødt til å forholde oss til det enn så lenge. Poenget er at vi må lage en avis som er så interessant at folk etter hvert er villige til å betale for å få en full tilknytning. Vi har folk som jobber kontinuerlig med dette spørsmålet. Det kan enten dreie seg om fast abonnementspris eller betaling for den faktiske tid man er koplet opp mot avisen, sier Administrerende direktør Stig Eide Sivertsen.

Riktig tidspunkt
Gjennom en emisjon i sommer hentet Nettavisen inn 30 millioner kroner, og det ble tegnet aksjer for sju ganger mer. Det mener medaksjonærene Sivertsen, Skeid og ansvarlig redaktør Odd Harald Hauge at skal være tilstrekkelig til å kunne drive avisen i to år uten en krone i annonseinntekter. Men at så skulle skje er helt utenkelig, mener de.
– Det er klart vi tar en sjanse, men vår magefølelse sier at dagen i dag er det nøyaktig riktige tidspunkt å starte en slik avis. Om et halvt års tid ville det kunne være for sent fordi dette markedet kommer til å utvikle seg eksplosivt, sier redaktør Skeid, som tidligere var med å starte Computerworld og Finansavisen.

Nyskapende journalistikk
Nettavisen ønsker å utnytte de store mulighetene til interaktivitet som dette mediet gir. Skeid mener avisen vil kunne bidra til nyskapende journalistikk.
– Teknisk sett kan vi kjøre «direktesendinger» via bærbar PC på nyhetsåstedet, men det er ikke sikkert det vil være hensiktsmessig å gjøre det – iallfall ikke ennå. Men vi tar mål av oss til å være på nettet med en nyhetsdekning maksimum ti minutter etter at viktige hendelser, eller sterke rykter om sådanne, kommer for dagen, sier Skeid.

Annonse


Annonse


Annonse