Annonse


Dobbel pris på data

Rammeavtalen innebærer at IT-anskaffelser for de som arbeider i Arbeidsdirektoratet, ved fylkesarbeidskontorene og arbeidskontorene må gjøres med en av de to valgte IT-leverandørene.
Avtalene er i dag svært gunstige for leverandørene Siemens og Bull, og ugunstig for etaten.

Følger gammel markedspris
Avtalen følger markedsprisene slik de var for ca. ett år siden. En tid da prisnivået for edb-utstyr var helt annerledes enn det vi har i dag.
Et eksempel vi har fått referert er på en PC med skriver som nylig ble anskaffet ved et av arbeidskontorene. På det åpne markedet ville en tilsvarende maskin kostet 15.000 kroner. Arbeidskontoret betalte mer enn det dobbelte av denne prisen, nemlig 31.000 kroner.

Ved anskaffelse av samme maskin med skriver i en vanlig butikk får en i tillegg CD-ROM spiller og en mengde programvare. Arbeidskontorets nyinnkjøpte maskin er til sammenligning en strippet modell.
Vi har fått referert lignende eksempler på at rammeavtalen fører til dobbelt pris.
I rammeavtalen inngår gratis service, men at service kan rettferdiggjøre 100 prosent påslag, anser vår kyndige kilde som totalt urimelig. Dette sett på bakgrunn av de funksjonstester som har blitt utført i forkant av kontrakten.

Dårlig utstyrtFra sikre kilder har vi fått informasjon om at det fortsatt er mange innenfor etaten som jobber på foreldet utstyr. Mange som er avhengige av edb for å gjøre jobben sin har 286-modeller med datakommunikasjon på linjer som går på en hastighet på 4.800 bps.

Annonse


Med bedre avtaler ville oppgradering av slike arbeidsplasser kunne skje i et helt annet tempo enn det vi har i dag.

Dagens Telecom vil i dagene som kommer forfølge saken.

Annonse


Annonse


Annonse