Annonse


Banglandesh-start 11/11

Egentlig hadde Telenor og Grameen Bank planlagt en forholdsvis forsiktig utbygging av sitt GSM-nett i Bangladesh, med fokus på hovedstaden Dacca og områdene rundt byen. Nå har man imidlertid satset på en mye mer aggressiv utbygging, for å møte konkurransen fra de to andre selskapene som har fått GSM-lisenser.
– Dette er helt i tråd med Telenors vanlige strategi, vi satser gjerne aggressivt når vi først setter i gang, slik vi også er i ferd med å gjøre i Irland, sier Christian Hiemeyer, ansvarlig for Balkan og Bangladesh i Telenor Invest. Sammen med administrerende direktør Jan Edvard Thygesen reiser han til Bangladesh for å være med på det første styremøtet i Grameen Phone, som eies av Grameen Bank sammen med Telenor.
Grameen, som har eksistert siden 1976, har allerede 1056 filialer og er representert i 36.000 landsbyer hvor banken har revolusjonert kredittsystemet for de fattige på landsbygda. 59,6 milliarder taka (omlag 10 milliarder kroner) er lånt ut til mer enn to millioner mennesker.
– I første omgang er Telenor og Grameen sentrale i Grameen Phone, sier Hiemeyer. – Men det er nok sannsynlig at vi i løpet av kort tid tar med enda en investor, eksempelvis IFC (Verdensbankens private del), som ønsker å gi kreditter mot en viss eierandel. I den første businessplanen var det snakk om 100 millioner dollar i investeringer, men den forserte utbyggingen vil nok kreve enda mer. Derfor er det viktig med finansielle samarbeidspartnere.

Annonse


Annonse


Annonse