Annonse


Attachmates Web-løsning

Attachmate er først og fremst kjent for sine løsninger for kommunikasjon mellom stormaskiner. Og det er dag også kommunikasjon mellom stormaskin og World WideWeb selskapet satser på når de nå lanserer sin Emmisary Host Publishing System (EHPS) i Europa.
EHPS er en løsning som lar alle de data som finnes på terminaler tilknyttet vertsmaskiner bli gjort om til HTML-format slik at de også kan vises på Web-lesere på Internett.

Med Emmisary Host Surfer vil skjermbildene bli konvertert øyeblikkelig, sier Attachmate, slik at brukeren har de samme mulighetene og (avhengig av Internett-forbindelsen) de samme responstidene som når han eller hun sitter ved en vanlig terminal. Man kan også bruke terminaldata som basis for Web-basert applikasjonsutvikling, slik at det er mulig å ha tilgang til data fra vertsmaskinen på den måte brukeren måtte ønske.
EHPS gir tilgang til såvel 3270- som 5250-type data.