Annonse


Alternativt telenett

EniTel er ett av selskapene som fra i dag av kan tilby et alternativ til Telenors telenett. Men foreløpig er ingen avtaler inngått med noen brukere av nettet.
– Første november har aldri vært noen magisk dag for oss. Vi er i forhandlinger med flere selskaper, men har foreløpig ikke inngått noen avtaler, sier konstituert leder i EniTel, Harald Nordgard.
En ordknapp Nordgard er svært forbeholden med opplysninger om hva som vil skje på kundefronten. Formålet med EniTel er å videreføre en nasjonal satsting på tele-infrastruktur i regi av energiforsyningen. De legger vekt på å få en bred deltakelse fra hele energibransjen, men enn så lenge er det god plass på nettet.
– Vi er under teknisk etablering, og det er for tidlig å si noe om kundeutviklingen, sier Nordgard.
EniTel ble stiftet 20. august i år av Bergen Lysverker, Buskerud Energi, Karmsund Kraftlag, Kristiansand Energiverk, Trondheim Energiverk, Troms Kraftforsyning og Statnett SF. Selskapet vil levere teletjenester til kunder som for eksempel teleoperatører, leverandører av datatjenester og til mediabransjen.
Til tross for en noe lav utgangshastighet regner EniTel med at selskapet raskt er markedsmessig oppegående og har en egen administrasjon i god tid før telemonopolet faller 1. januar 1998. Per dags dato er ingen ansatt i selskapet. Tidligere rapporter viser at markedet er både lønnsomt og dermed interessant for et slikt selskap. EniTel tar ikke sikte på å bli et Telenor nummer 2. Dette skyldes at selskapet vil konsentrere seg om bruken av og utleie av infrastukturen, og ikke selge tjenester til den enkelte norske forbruker.

Annonse