Annonse


Makspris på telefoni

– Det er en sektorpolitisk målsetting at hele landet får tilgang til billige teletjenester med høy kvalitet, sa ekspedisjonssjef Per Sanderud i Samferdselsdepartementet på Nortibs høstkonferanse onsdag i denne uken. Departementet ønsker like muligheter for kommunikasjon fra alle til alle uansett bosted i landet.

Norske telepriser er redusert med 50 prosent på seks år. Fra neste år vil Telenor pålegges en grense for hvor høye priser de kan ta. Det er Stortingsproposisjon nummer 70 som ligger til grunn for Samferdselsdepartementets teleplaner fremover.