Annonse


Kjøp et marked

– Markedet må ønske deregulering, sa administrerende direktør Lars Person i Svenske Global One på Nortibs høstkonferanse onsdag. Han fortalte at dereguleringen av Telemonopolet i Sverige har gått så raskt fordi store brukere hadde mot til å satse på en ny operatør. Global One fikk blant annet kontrakt med det svenske politiet.

– For å lykkes i markedet må man være aktiv, alle kunder er nye og må få oppmerksomhet, sa Person. Det har skjedd store forandringer i det Svenske telemarkedet siden 1992. Person mente at viktige faktorer for fremtiden er kvalitet, service, og kundeorientering.

– Operatørene er avhengige av at myndighetene er positive til deregulering. Det trengs en internasjonal balanse for at ikke vilkårene skal bli forskjellige fra land til land, sa Person og avsluttet med å si at jo tidligere konkurransen kommer, dess bedre blir tilbudene for brukerne.