Annonse


Fikk gigantkontrakt

– Vårt moderselskap skal levere et transatlantisk fiberoptisk telekabelsystem som omfatter to kabler mellom London og New York. Kontrakten ble inngått med Metropolitan Fibre System og Cable & Wireless, sier informasjonsdirektør Helge Qvigstad i norske Alcatel STK til Dagens Telecom.

Rognan og Halden
Qvigstad er glad for kontraktstildelingen og legger ikke skjul på at den norske delen av Alcatel har store forhåpninger om å få delordrer fra gigantkontrakten. I første rekke er det Alcatels spesialkabelfabrikk i Rognan, med vel 40 ansatte, som vil kunne få oppdrag fra kontrakten. Fabrikken har de siste årene slitt med å få oppdrag nok og har i perioder vært nødt til å permittere ansatte.
Det er vanlig i den norske Alcatel-organisasjonen at Rognan-fabrikken produserer kablene, mens selskapets kabelfabrikk i Halden armerer og plastlegger kablene. Halden-fabrikken har i dag rundt 200 ansatte.

Forhandlinger starter
– Umiddelbart vil vi gå igang med forhandlinger med Alcatel Alsthom, som har hovedsete i Frankrike. Norske Alcatel er verdensledende på avanserte fiberoptiske sjøkabler. I den internasjonale Alcatel-organisasjonen er det bare kabelfabrikker i Frankrike som kan konkurrere med oss. Det er dessuten tradisjon på at man «deler» på slike store kontrakter i Alcatel internasjonalt. Vi er derfor svært optimistisk på Rognan-fabrikkens vegne, sier Qvigstad.
Stille de siste årene
Kabelprodusenter over hele verden har de siste to årene opplevd en stille periode med overkapasitet. Alcatel ser på denne ordren som et vendepunkt, og forventer nå en dramatisk økt aktivitet i markedet for fiberoptiske sjøkabler i tiden fremover.Kablene skal være ferdig installert allerede i 1998, og vil dermed være driftsklare innen rekordraske 15 måneder. Alcatel Alsthoms datterselskap Alcatel Submarine Networks skal levere utstyret.
Etter det Dagens Telecom erfarer vil en norskutviklet nedgravingsmaskin, som heter Cap Jet, bli benyttet i forbindelse med utleggingen av kabelen. Dette vil i så fall kunne gi ekstrainntekter til Alcatel Kabel Norge som utviklet den spesielle maskinen i 1978.

Unik løsning
Atlanterhavskontrakten er den første hvor en enkelt leverandør står for design, produksjon og installasjon av et system med to separate kabler mellom to kontinenter. Det er også første gang at nøkkelelementene fra både land- og sjøanlegg er inkludert i kontrakten.
Det nye transatlantiske forbindelsen vil benytte et SDH-nettverk (synkront digitalt hierarki) med en kapasitet på 10 Gbit/s. Høyhastighetsforbindelsen kan tilby bredbåndstjenster som multimedia og Internett, samt tradisjonelle tale- og datakommunikasjonstjenester.