Annonse


Picturetel overalt

– Vi forventer nå at bedriftenes ønske om å effektiviserevirksomheten vil øke etterspørselen etter enkle og prisattraktive videokonferansesystemer, sier administrerende direktør Bengt-Åke Älgevik i PictureTel Scandinavia AB.

Sug i markedet
SwiftSite er utformet til å kunne stå ovenpå et vanlig TV. Tre ledninger er alt brukeren må kople til: en til TV-skjermen, en til strømuttaket og en til ISDN-uttaket. – Det har lenge vært et «sug» på markedet etter den typen produkter, først og fremst hos små og mellomstore selskaper, hevder Älgevik.

80 % vil ha bærbart
I en rundspørring som PictureTel har utført i USA, oppgir 80 prosent av de spurte bedriftene at de ville investere i videokonferansesystem dersom de var bærbare, enkle og prisattraktive.

Ut på tur
– Dette er et helt nytt konsept som vi kaller «Compact» og som tilfredsstiller behovet mellom gruppe- og PC-system. Løsningen gjør det mulig å sende eller ta med et videokonferansesystem tilkunden eller filialen. Det nye systemet gjør det også mulig for mindre selskaper å investere i videokonferanseutstyr, sier Älgevik. Han regner med at prisen i Norge for SwiftSite vil ligge på mellom 70. og 80.000 kroner.