Annonse


Øker læreevnen

Opplysningene stammer fra en amerikansk undersøkelse, som skal være publisert av nyhetsbyrået Reuters. Vi har dessverre ikke selve undersøkelsen, men hovedkonklusjonen er det samme som vi opplever, sier Kristina Arntyr i Futurekids til Dagens Telecom.Internettbarna scoret høyere enn andre barn på ni kriterier for læring. Skolesjefen i Oslo mener på sin side at Internett gir pedagogiske gevinster.

Større innsikt
De amerikanske Internettbarna fikk blant annet større innsikt i et gitt emne, håndterte informasjonen bedre, og var flinkere til å presentere sine ideer. I tillegg satte de seg lettere inn i ulike synspunkter.
Undersøkelsen omfattet 500 fjerde- og sjetteklassinger i syvamerikanske storbyer. Den ble utført av en uavhengig forskergruppe under det amerikanske rådet for storbyskoler.

Internett best
Halvparten av klassene brukte tradisjonelle læremetoder, inklusive CD-ROM. Den andre halvparten brukte dessuten Internett, opplyser Kristina Arntyr i Futurekids. Organisasjonen tilbyr datakurs til foreldre, lærere og barn helt nedtil treårsalderen.

Vekke interessen
Arntyr mener Internett kan vekke interessen for de andre skolefagene, for eksempel samfunnsfag og språk. Samtidig må barna lære å velge kritisk i informasjonsflommen sammen med en voksen, hevder hun.

Dårlig på skolene- Dessverre er bruken av Internett i norske skoler begrenset. Hovedutfordringen nå er etterutdanning av lærere og elever. Skolene må også lære å bruke Internett på en fornuftig måte, sier sier prosjektleder Nina Jørgensen som er ansvarlig for Internettsatsingen i Osloskolene,.

Annonse


Annonse


Annonse