Annonse


Myndighetskaos

PÅ NORTIBs høstkonferanse sa Einar Hope i klartekst at mer myndighet på telesektoren bør overføres fra sektormyndigheter til generelle konkurransemyndigheter.
Ekspedisjonssjef Per Sanderud bekreftet en slik trend ute i verden og var selv spent på hvordan dette vil utvikle seg i årene framover. I en rekke saker har Statens Teleforvaltning og Konkurransetilsynet hatt ulike standpunkt. Den mest åpenbare er spørsmålet om Telenors leieavtale med NSB på deres fibernett. Konkurransetilsynet sa nei og deres nei ble liggende i administrasjonsdepartementet. STF sa ja og det gjorde også daværende samferdselsminister Kjell Opseth. Nå er saken klaget til EFTAs konkurranseovervåkningsorgan ESA. En høringsrunde er akkurat nå på gang i Norge.

Hvem som har makt unntatt regjeringen når slikt skjer er i høyeste grad uklart i dag, unntatt i de tilfeller da regjeringen griper inn.

Annonse