Annonse


Lanseringskø på Interop

Man skulle nesten tro det ble for mange Interop-messer nå, når vi er på det tredje arrangementet med Networld + Interop-logo på mindre enn 6 uker. Men det går åpenbart raskt i denne bransjen: Også her i London står leverandørene i kø med sine lanseringer. Det kan også være at andre selskaper tenker på samme måte som Cabletron, som hadde verdenslansering av sine nye ATM-svitsjer på restauranten Planet Hollywood i London i går. – Dette var produkter vi egentlig hadde planlagt å lansere under Interop i Atlanta, sier man i Cabletron. – Men det ble litt tidlig, samtidig som vi hadde mange andre ting å fortelle da. Så vi fant ut at vi like gjerne kunne vente litt, siden det jo ikke var mange ukene til neste sjanse bød seg.
Den samme innstillingen møtte vi hos IBM da dette selskapet for noen uker siden lanserte sine ATM-svitsjer på Interop i Paris: Produktene var ganske enkelt ikke ferdige midt i september, da Atlanta var åstedet for Interop. M en alt var på plass to uker senere, i Paris.

Her er noen av produktlanseringene som ventes i London:
Novell og IBM vil sammen annonsere en ny versjon av NetWare for SAA 2.2. Den nye versjonen skal gjøre det enklere å koble opp lokalnett mot AS/400-baserte servere.
UB Networks vil lansere bransjens aller første, web-baserte sanntids løsning for nettverksstyring. Produktet, kalt NetDirector@Web, vil inneholde en lang rekke applikasjoner, programmert i Java, for å styre og ha oversikt over bedriftsnettet. Hele systemet kan utnyttes på enhver maskin med nettleser.
SAS Institute lanserer et produkt kalt SAS/CPE, som skal hjelpe bedriftene å planlegge utnyttelsen av Internett og Intranett.
Netmanage lanserer blant annet Chamelon ATX, en serie produkter som skal gjøre det enklere få tilgang til og utnytte informasjon som er plassert på en rekke forskjellige servere på Internett og/eller Intranett.

Annonse


Annonse


Annonse