Annonse


Krafttak innen FoU

Nera hadde en omsetningsvekst på fem prosent, til vel 1,7 milliarder kroner, i årets ni første måneder.
Driftsresultatet endte på 111 millioner kroner, 5,5 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor. Det er særlig høye forsknings- og utviklingskostnader som svekker resultatet. Totalt er FoU-kostnader på 147 millioner kroner utgiftsført i løpet av årets ni første måneder. Dette er nesten like mye som i hele fjoråret.
Før FoU hadde selskapet forbedret driftsmarginen med nærmere en prosent sammenlignet med fjoråret. Selskapet har nå en driftsmargin på 14,6 prosent.
Et resultat etter skatt på vel 68 millioner kroner tilsier at fortjenesten per aksje blir kr. 5,20, en nedgang på 53 øre sammenlignet med fjoråret.

Ordretilgangen vokser
Nera hadde en samlet ordretilgang på 2,1 milliarder kroner i årets tre første kvartaler Dette er en vekst på vel åtte prosent. For tredje kvartal sett isolert, har det likevel skjedd en utflating om vi sammenligner med fjoråret.
Transmisjonssystemene står fortsatt for den største veksten i ordretilgangen. Her har selskapet doblet verdien på nye avtaler sammenlignet med samme periode i fjor.
Den totale ordrebeholdningen er nå 1,5 milliarder kroner. Nærmere halvparten av avtalene skal effektueres innen årsskiftet. Dette betyr at selskapet omsider begynner å se resultater av de omfattende investeringer i utvidet produksjonskapasitet, både i Bergen, Risør og i utlandet, som er gjort dette året.
– Tross god ordretilgang og stor aktivitet i markedet, har vi foreløpig ikke fått så stor uttelling for vår kapasitetsøkning som vi skulle ønske, sier adm. dir. Asbjørn Birkeland i en kommentar til kvartalstallene.
Heller ikke den nyinnkjøpte fabrikken i Storbritannia har så langt innfridd forventningene. Først i siste kvartal regner Birkeland med å se resultater av de store ressursene som er investert i å øke fabrikkens produksjonsvolum.

Satellitt
Mobil satellittkommunikasjon, som er Neras andre hovedsatsningsområde, har hatt en nedgang i ordretilgangen på 20 prosent i år. Selskapet har imidlertid klart å opprettholde en stabil omsetning på forretningsområdet.
Det er teleoperatørenes treghet når det gjelder oppgradering av jordstasjonene i samsvar med Inmarsats 3. generasjons satellitter, det såkalte “Mini-M”-systemet, som er hovedårsaken til reduksjonen i ordretilgangen på satellittsiden.
Nera har sikret seg syv av de elleve kontraktene på oppgradering av jordstasjoner som hittil er inngått. Seks av de syv stasjonene skal være ferdig oppgradert før årsskiftet.
Når det gjelder Neras nye WorldPhone, ser tilværelsen langt lysere ut. Selskapet har til nå mottatt ordrer på produksjon av 2.000 stykker av den nye, 2,4 kilo lette mobile satellittelefonen.
Gunstige priser både på utstyr og på kommunikasjon, tilsier at det vil bli solgt 35.000 mobile satellittelefoner i 1997, i følge Inmarsats prognoser. Så langt har Nera bare en konkurrent som produserer slikt utstyr. Anerkjente operatører som British Telecom, Telenor og nederlandske Station 12 har imidlertid alle valgt å satse på Nera.
Salget av høykapasitets B-telefoner har også vært tilfredstillende i perioden.

Annonse