Annonse


«Katastrofehjelp» til BBS

Avtalen løper over tre år, og har en økonomisk ramme på 12 millioner kroner.Dette opplyser Telenor Bedrift i en pressemelding. BBS og Bank Axept er Norges største tilbyder av betalingsformidling og korttjenester. Deres oppgave er å tilby tjenester som gjør at pengestrømmene i samfunnet flyter sikkert og effektivt.

Avtalen med Telenor Teamco, datterselskap av Telenor Bedrift, og BBS/Bank Axept, løper over tre år med opsjon på ytterligere tre år, og omfatter katastrofeberedskap på IBM stormaskiner og Tandem, Unix, PC/LAN og sentralbord.

I første rekke vil «kalde backupløsninger» bli iverksatt for MVS og Tandem-plattformene. Etterhvert er det meningen at løsningene skal videreutvikles og utvides til å gjelde de andre plattformene. Administrerende direktør Gunnar P. Brand i Telenor Teamco mener selskapet med dette vil forsterke sin stilling innen bank og finans.

Annonse


Annonse


Annonse