Annonse


– Janco nærmest verdiløs

Uttalelsene kommer fra Geir Fuglerud som er daglig leder i Nettex, et selskap som er 50 prosent eid av OBOS. Selskapets formål er å gi råd til boligbyggerlagene om utnyttelse av kabel-anleggene, som lagene eier.
– Jeg så at Jancos finske eiere i følge Dagens Næringsliv priset selskapet til 700 millioner kroner. Det er alt for mye. Den teknologiske utviklingen har ført til at vi strengt tatt ikke trenger Janco, sier Fuglerud, og forklarer:
– Boligbyggerlagene eier sine nett. Rundt Oslo, som er i en særstilling på grunn av de store boligkonsentrasjonene, fins mange nett med 4-5.000 husstander. Hos disse kan man relativt enkelt sette opp en mottakerstasjon og forhandle direkte med TV-stasjonene. Utregninger viser at denne måten å gjøre det på faktisk er regningssvarende i kabel-lag med bare 3-400 husstander, mener Fuglerud, som kom med uttalelsene etter at Telenor Avidi hadde presentert et prøveprosjekt med Internett over kabelanlegget i Holmlia sørøst for Oslo tidligere i dag.

Fuglerud understreker at Nettex neppe vil anbefale boligbyggeselskapene å gjøre slikt i egen regi, men heller la slike oppdrag gå ut på anbud til de som har ekspertise på området. Og nettopp utforming av anbudsinnbydelser og råd om valg av tekniske løsninger er Nettex eksistensberettigelse.