Annonse


Ikke dårlige nett

Det er den svenske avisen Elektroniktidningen som skriver dette.I dag finnes ingen krav til antennemåling for å få en GSM-telefon typegodkjent, og visse telefoner har en antenneeffektivitet på 1:10 avhengig om man holder i den eller ikke.

Telia ønsker gjennom den europeiske standariseringsorganisasjon for telekommunikasjon (ETSI) å sette så store krav til mobilantenner at ingen av dagens antenner på markedet vil holde mål.
–Vi har klart for oss hvor grenseverdiene bør ligge for godkjenning. Og om vi får bestemme kommer – med all sannsynlighet – ingen kort-antenner å klare seg fremover, sier Bengt Broman i Telia Mobiltel til den svenske avisen.

Annonse


Annonse


Annonse