Annonse


– Harmoniser tele

Han viste til at EU-kommisjonen har gjort mye for å få medlemslandene til å inneføre regler som sikrer konkurransen i det regelverket som nå utarbeides for et fritt marked.
– De har imidlertid gjort lite for å sørge for harmonisering landene mellom. Det vil bli håpløst for et selskap som BT om vi i ulike land skal forholde oss til veldig forskjellige regelverk. Spesielt gjelder dette regelverket for samtrafikkavtaler, sa Patric T. Gallager.
På spørsmål fra Dagens Telecom om samarbeidet med Telenor sa han at dette var temmelig unik i BT-sammenheng ettersom de fleste partnerskap de har ikke er med andre operatører.
– Vi hilser konkurransen med Telia på det norske markedet velkommen. det gjør Telenor meget aggressive på det svenske markedet der vi samarbeider i Telenordia, sa Gallager.