Annonse


GPS i fiskeflåten

NORUT IT har utviklet et elektronisk kartsystem som kan integreres med posisjonsdatabase. Basen brukes til å plotte posisjonsdata fra havfiskeflåten og kystvaktfartøyer til et kontrollsenter i land.

Foreløpig er dette systemet kun i bruk i et forsøksprosjekt. I forsøksprosjektet inngår bruk av GPS-mottaker til posisjonsbestemmelse. Denne kan suppleres med en differensiell GPS-radioenhet. Posisjonens nøyaktighet øker da fra innen en radius på ca. 100 meter til ca. fem meter.

Systemet åpner for større sikkerhet for havfiskeflåten i fremtiden. Spesielt ved nødsituasjoner, og gir raskere og bedre mulighet for bistand fra kystvaktfartøy og redningsskøyter.

Systemet kan også brukes for å registrere hvilke fartøyer som driver fiske og hvilke som er på vei til fangstfelt. Systemet kan dermed også ha sin misjon som ressursovervåker.

Fiskerne er negative til posisjonsovervåking. En mulig årsak til dette er at meldinger om godt fiske kan misbrukes og sammenstilles med overførte meldinger om posisjonsdata.

Annonse


Annonse


Annonse