Annonse


Exit Ottem

Etter elleve år som toppsjef fortsetter Ottem som rådgiver i SDS/Posten-systemet. SDS, som i fjor ble kjøpt opp av Posten, sliter økonomisk og innfrir for første gang ikke styrets resultatkrav.

Årsaken til resultatsvikten er store investeringene på Internett og elektronisk post. SDS hevder at Ottems avgang ikke har sammenheng med de nevnte resultatene. Ottem sier i en kommentar at ingen har vært toppsjef i et større norsk IT-selskap så lenge som han, og at tidspunktet for avgang aldri helt vil passe.

Etter det Dagens Telecom erfarer er det ikke avklart hvem som blir ny topp-sjef i SDS.

Annonse