Annonse


EIERSKIFTE I PFI

Etter kjøpet av Neras telefondel i mai, er Product Finders International Norges eneste telefonprodusent. 30 prosent av produksjonen er eksportbasert, der Skandinavia utgjør det viktigste markedet.
Den kapital og finansielle- og industrielle kompetanse det børsnoterte selskapet Industriinvestor tilfører, vil særlig kunne føre til en økning i produksjonen for eksport, håper Bjørn Einar Kihl, administrerende direktør i PFI.
Han mener imidlertid at eierskiftet også vil slå positivt ut for satsningen innenlands for selskapet, som i dag har i underkant av 30 ansatte. Kjøpet av PFI er et resultat, delvis av en emisjon på 8 MNOK, delvis av kjøp av eksisterende aksjer. Det foreligger dessuten en opsjon på kjøp av ytterligere 10 prosent av aksjene.

Annonse


Annonse


Annonse