Annonse


200 mill. til Telenor?

Ekspedisjonssjef Per Sanderud opplyser at samferdselsdepartementet har regnet ut at det koster 200 millioner kroner årlig å utføre de samfunnspålagte teleoppgaver som i første omgang kun Telenor kan utføre. Han sa at det mest aktuelle er å etablere et fond for universelle teletjenester (USO) og at departementet har beregnet størrelsen til omlag 200 millioner kroner. Det vil bli en ny gjennomgang av dette i 1998.
De tjenestene det dreier seg om er totalforsvaret, kystradioen, Svalbard og telegramtjenster til skip og utlandet. Alle nye operatører vil bli pålagt nødtelefon-tjenester.
– Vårt store problem nå er at EU ikke har laget ferdig direktivene om samtrafikk. Vi må derfor gjette oss fram til retningslinjene for samtrafikk mellom operatører. Vi er likevel i full gang med å utforme dette kompliserte regelverket, sa Per Sanderud.

Annonse


Annonse


Annonse