Annonse


1,4 milliarder til IT

– IT-kostnadene øker kraftig og det kan hende de bør øke enda mer. Dersom økt satsing på IT kan gi økt verdiskapning og kvalitet er det korrekt å gjøre, sa Reidar Breivik.
Telekostnadene utgjør bare 16 000 kroner av de totale IT-kostnadene i Statoil. 100 000 kroner pr. ansatt høres kanskje for noen mye, men vi vet at kostnadene ligger på samme nivå f.eks. i et stort norsk forsikrigsselskap.
I Statoil er applikasjonsutvikling største post på 32 prosent, intern infrastruktur 25 prosent, kundestøtte 17 prosent, tele 16 prosent og brukerutstyr 10 prosent.

Enorm båndbreddevekst
Fra januar 1995 til og med september 96 har båndbreddeforbruket i Statoil blitt femdoblet fra ca. 102 Gbit pr. måned i januar 95 til 510 Gbit pr. måned nå.
– Gruppevare, databasereplisering (gjensidig oppdatering), multimedia, mobilitet, virtuelle bedrifter, Internett/Intranett er blant hovedårsakene til den store veksten i båndbreddebehovet i Statoil, sa Breivik.
– Og ingenting tyder på at veksten vil stanse. marerittet for oss på telesiden er hva som skjer når våre ansatte i 21 land begynner å sende E-mail med og 4 Gbyte med data som vedlegg, sa Breivik.

Annonse