Annonse


Regjeringens IT-satsing

Dermed skulle det ikke lenger herske noen tvil om at det er Terje Rød Larsen som får ansvaret for å koordinere IT i tida framover. Noe eget IT-departementet ble det som kjent ikke, men Rød Larsen skal før årsskiftet legge fram forslag til departementsstruktur. IT-næringen kan dermed håpe på at området får en noe tydeligere fokus etter hvert. Det kan med andre ord bli snakk om nedlegging/sammenslåing eller opprettelse av nye departementer temmelig raskt.
Terje Rød Larsen er utvilsomt den eneste i regjeringen som tidligere har markert interesse og bred forståelse for IT. Det kan ikke sies verken om Sissel Rønbeck som samferdselsminister eller olje- og energiminister Grete Faremo som får ansvaret for å lede telesatsingen til elverkene.