Annonse


Fjernarbeid i EU

Prosjektet skal fremme elektronisk handel og generell kommunikasjon mellom virtuelle bedrifter og organisasjoner. En spesiell oppgave er å markedsføre fjernarbeid overfor bedrifter og myndigheter.

Europa sakker akterut på dette området i forhold til andre deler av verden. Til tross for at konseptet er mer enn 10 år gammelt er kunnskapen om fjernarbeid heller dårlig.

Annonse


Annonse


Annonse