Annonse


Telenor anker

– Vi kan ikke leve med dette vedtaket. Blir dommen stående, blir konsekvensen blant annet at vi må opprette et helt nytt prisregime – enten for :teletopia eller for alle andre teleabonnenter i dette landet. Det kan vi selvsagt ikke gjøre, sier Arne Moland ved konsernjuridisk avdeling i Telenor til Dagens Telecom.

Moland kritiserer Statens teleforvaltning for manglende juridisk kompetanse, og mener det er feil hjemmel i teleloven (7-1 og 7-4) som er lagt til grunn for vedtaket. Telenor kan uansett ikka la vedtaket bli stående etter som teleforvaltningen faktisk uttaler at Telenor har drevet forskjellsbehandling som er i strid med telekommunikasjonslovgivningens prinsipper om likebehandling av tjenesteleverandører. Dette er et så alvorlig brudd på loven at Telenor og dets eier Samferdselsdepartementet kan stilles til rettslig straffeansvar etter lovens paragraf 10-4. Dette er lovbrudd som kan straffes med bøter eller fengsel i inntil seks måneder.

Telenor vet ennå ikke hva de vil gjøre med STFs uttalte krav om at statsaksjeselskapet senest innen 11. november må sette opp 40 stk 2Mbit/s-samband gratis til :teletopia. Slik vedtaket er formulert har i grunnen Telenor ikke noe valg – sambandet må opp, uansett om vedtaket påklages.

Annonse