Annonse


Overskudd for Sonofon

Det er GS Store Nord, hovedaksjonær i Sonofon, som sier dette. I følge administrerende direktør Thomas F. Duer vil overskuddet komme til tross for at de store infesteringene vil fortsette. I 1996 vil man imidlertid fortsatt tape penger, om enn mindre enn fjorårets tap på 127 millioner. Men såvel Sonofon som Tele Danmark har brukt millioner i den danske mobiltelefonkrigen . I følge Duer er Sonofons cash flow allerede positivt og han regner med at totalinvesteringen på bortimot 3 milliarder danske kroner, som inkluderer investeringene i et nytt GSM 1800-nett, vil være tilbakebetalt innen år 2003.Da Sonofon startet i 1993 hadde selskapet et mål om å få 200 00 mobiltelefonabonnenter innen år 2002, men har allerede passert 500 000. Dette er imidlertid klart bak Tele Danmark som har 800 000 abonnenter, eller omlag 62 prosent av landets 1,3 millioner mobiltelefoner.Forøvrig solgte det svenske selskapet NordicTel sine aksjer i Sonofon, slik at amerikanske BellSouth og danske GN Store Nord nå har henholdsvis 46,5 og 53,5 prosent av aksjene i selskapet. I følge NordicTel, som eier det svenske Europolitan-nettet, har investering i Sonofon vært meget lønnsom, selv om salgssummen ikke er kjent.

Annonse